Курс เริ่มต้นเรียนทฤษฎีดนตรีกับคอร์สมิวส์ : THEORY FOR BEGINNER

5.0
1 коментарий
Payment
Обучение платное
Certificate
Сертификация бесплатная
Duration
2.5 часа курса
О курсе

เริ่มต้นเรียนทฤษฎีดนตรีกับคอร์สมิวส์ ep.1 (course muse music theory for beginner ep.1)
คอร์สนี้ทำขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทฤษฎีดนตรีมาก่อน และต้องการเรียนรู้เพื่อต่อยอดเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถและความเข้าใจในดนตรีมากขึ้น โดยประกอบด้วยเนื้อหาพื้นฐานของทฤษฎีดนตรีตะวันตก เช่น
- ที่มาของทฤษฎีดนตรี
- time signature
- key signature
- scale
เป็นต้น
หากดูแล้วมีข้อสงสัย เชิญพิมพ์คำถามไว้ที่หน้า Q&A ของคอร์ส แล้วพี่โก้จะไปอธิบายทุกข้อสงสัยครับ
ขอให้มีความสุขกับ เริ่มต้นเรียนทฤษฎีดนตรีกับคอร์สมิวส์ ep.1 ^^
สำหรับข้อเสนอ หรือต้องการติดตามข่าวสาร สามารถติดตามได้ที่ 
FANPAGE : COURSE MUSE : เรียนดนตรีออนไลน์

Требования
  • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทฤษฎีดนตรีมาก่อน
Что Вы изучите?
  • เมื่อเรียนรู้จนจบคอร์สจะช่วยให้เข้าใจพื้นฐานทฤษฎีดนตรีมากขึ้น
  • มีพื้นฐานที่ถูกต้องสำหรับต่อยอดในระดับต่อไป
Лекторы
course muse
course muse
: one stop music

คอร์สสอนดนตรีออนไลน์จาก course muse ที่ช่วยให้คุณเข้าถึงดนตรีได้ง่ายขึ้น ผ่านทางคอร์สต่างๆที่สอนโดยนักดนตรีมากความสามารถและประสบการณ์

ข้อจำกัดเรื่อง
- เวลา
- ระยะทาง
- และโอกาสในการเข้าถึงคนสอนที่มีคุณภาพ
จะหมดไป ด้วย course muse
คอร์สสอนดนตรีออนไลน์ จะประกอบด้วย 7คอร์ส 7เครื่องดนตรี ได้แก่
course muse flute for beginner ep.1
สอนโดย อ.ปฏิภาณ พูลสวัสดิ์ จบการศึกษาปริญญาโทการแสดงฟลูท จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล : master degree in flute performance from college of music Mahidol University
course muse clarinet for beginner ep.1
สอนโดย อ.ธีระพงษ์ ทรัพย์มูล กำลังศึกษาปริญญาโทการแสดงคลาริเน็ต ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : studying master degree in clarinet performance at Chulalongkorn University
course muse saxophone for beginner ep.1
สอนโดย อ.ภาคภูมิ ดวงแก้ว จบการศึกษาจาก CRR de Paris (Conservatoire a rayouuement regional de Paris)
Groove and Latin on stick
สอนโดย อ.พนัส ต้องการพานิช จบการศึกษาปริญญาโทการแสดงเครื่องกระทบ จากมหาวิทยาลัยรังสิต : master degree in percussion performance from Rangsit University
course muse music theory for beginner ep.1
สอนโดย อ.วิษณ์กมล ชัยวานิชศิริ กำลังศึกษาปริญญาโทการอำนวยเพลง ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล: studying master degree in conducting at college of music Mahidol University
Easy Violin Course for Beginner ep.1
สอนโดย อ.ปิยะวิทย์ ขันธศิริ จบการศึกษาปริญญาตรีการแสดงไวโอลิน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , สมาชิกวง Richman Toy
Keyboard Class : Thai pops song for Beginner
สอนโดย อ.แฟรงค์ รพีพัฒน์ พงศ์เสาวภาคย์ นักดนตรีอาชีพ และ Backup ให้กับศิลปินชั้นแนวหน้าหลายท่าน
สำหรับข้อเสนอ หรือต้องการติดตามข่าวสาร สามารถติดตามได้ที่
FACEBOOK FANPAGE   :   COURSE MUSE : เรียนดนตรีออนไลน์

Viskamol Chaiwanichsiri
Viskamol Chaiwanichsiri
Conductor, Composer, Music Educator

วิษณ์กมล ชัยวานิชศิริ เป็นวาทยากร นักดนตรีศึกษา และ นักประพันธ์เพลงรุ่นใหม่ชาวไทย ผู้ได้รับนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาในปี 2560 และได้รับรางวัลยุวศิลปินดีเด่น (รางวัลชนะเลิศ) จากบทเพลง String Quartet No.0 การประกวดยุวศิลปินไทย สาขาการประพันธ์เพลงในปี 2559

วิษณ์กมล ได้สร้างผลงานบทประพันธ์ไว้มากมาย เช่น Voices of the King สำหรับวงดุริยางค์ขนาดใหญ่ร่วมกับวงประสานเสียงกว่า 150 ชีวิต ออกแสดงโดยวง Mahidol Symphonic Band เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริ ราชสมบัติ ครบ 69 ปี และวิษณ์กมลยังได้ร่วมงานประพันธ์เพลงให้ศิลปินชาวไทยอย่างบทเพลง Adventure สำหรับเผ่าพันธ์ อำนาจธรรม ศิลปินเปอร์คัชชั่น และ บทเพลง Chanting สำหรับวิศุวัฒน์ พฤกษวานิช ศิลปินแซ็กโซโฟน นอกจากนี้แล้วเพลง Shadow ของวิษณ์กมลได้รับเลือกให้ไปแสดงในงาน 2015 World Saxophone Congress ณ เมือง Strausboug ประเทศฝรั่งเศสโดยวง Salaya Saxophone Ensemble ด้วย

นอกจากนี้แล้ว วิษณ์กมล ได้มีผลงานดนตรีในด้านการอำนวยเพลงด้วย เขาได้เริ่มต้นศึกษาการอำนวยเพลงจากอาจารย์ภมรพรรณ โกมลภมร ซึ่งระหว่างการศึกษาเขาได้อำนวยเพลงให้แก่วงดนตรีต่างๆ เช่น Mahidol Symphonic Band และ Mahidol Contemporary Music Ensemble เขายังเป็นผู้ก่อตั้ง และรับหน้าที่เป็นทั้งผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ และ วาทยกรสำหรับวง Musica per Tutti Symphony Orchestra ซึ่งเป็นวงออร์เคสตราชุมชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความเข้าใจและสร้างความตระหนักในดนตรีคลาสสิกในประเทศไทย

ด้วยความมุ่งมั่นในการตอบแทนสังคมด้วยความรู้ทางด้านดนตรี วิษณ์กมลเป็นผู้ก่อตั้งโครงการ Musica per Tutti (Music for Everyone) ซึ่งเป็นโครงการด้านดนตรีศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดทำกิจกรรมดนตรีทุกรูปแบบสำหรับทุกคน ทีม Musica per Tutti ได้ใช้วิธีการสร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเพื่อดำเนินจัดการบรรยายดนตรีในหัวข้ออย่าง Music Elements, Music History และ Music Creativity สำหรับวงดนตรี และ สถาบันดนตรีต่างๆ มาตลอดปีที่ผ่านมา เช่น Yala City Municipality Youth Orchestra, MCGP Youth Wind Ensemble 2016, โรงเรียนศึกษานารี, โรงเรียนสุรนารี และ โรงเรียนมารีย์วิทยา เป็นต้น

วิษณ์กมลเริ่มต้นศึกษาดนตรีในโรงเรียนอุดมศึกษากับอาจารย์พัลลภ จีบสุวรรณ ศึกษาเปียโนจากอาจารย์สุกันยา เตชะวโร และทฤษฎีดนตรีจากดร. วรเขต ทะโกษา วิษณ์กมลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการประพันธ์เพลงจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์ Valeriy Rizayev

Платформа
Udemy
Курсы Udemy подойдут для профессионального развития. Платформа устроена таким образом, что эксперты сами запускают курсы. Все материалы передаются в пожизненный доступ. На этой платформе можно найти курс, без преувеличений, на любую тему – начиная от тьюториала по какой-то камере и заканчивая теоретическим курсом по управлению финансовыми рисками. Язык и формат обучения устанавливается преподавателем, поэтому стоит внимательно изучить информацию о курсе перед покупкой.
เริ่มต้นเรียนทฤษฎีดนตรีกับคอร์สมิวส์ : THEORY FOR BEGINNER
Рейтинг
5.0
1
0
0
0
0